web counter

ศูนย์บ่มเพาะแผนกไฟฟ้ากำลัง >

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีศูนย์บ่มเพาะในการสร้างเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียน นั้นคือ LPT ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะ ภายในวิทยาลัยเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและพัฒนาฝีมือให้เป็นช่างที่มีคุณภาพในอนาคต

 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

HOME วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร Electrical Page

« ‡ Version 1.0 Designed by S.chananthipat § »

 

 

www.000webhost.com