web counter

เพื่อให้ ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ติดตามการเรียน การเอาใจใส่กับพฤติกรรมต่างๆของ นักเรียน นักศึกษา ทางแผนกไฟฟ้ากำลัง จึงให้ความตระหนักในระเบียบวินัย และความรู้ทางวิชาการไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ระบบงานที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ติดตาม นักเรียน นักศึกษาดังนี้

  1. ระบบไลน์ผู้ปกครอง
  2. ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
  3. ระบบการเช็คชื่อเข้าแถวและเช็คชือเข้าเรียน รวมทั้งการบันทึกการโทรศัพท์ติดตามพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา
  4. ระบบ RMS 2016 เป็นระบบงานปรึกษาที่ทั้นสมัย สำหรับยุค IT ปัจจุบัน

ระบบงานที่ปรึกษา RMS 2016-Link >>> http://202.29.242.123/index.php?p=login

 

 

 
 
 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-232036  โทรสาร 074-246945

HOME วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร Electrical Page

« ‡ Version 1.0 Designed by S.chananthipat § »

 

 

www.000webhost.com